Landscapes 11

Do Van Duong

May 5, 1933 ~ October 27, 2021 (age 88)

Tribute

Chương trình tang lễ

 

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2021

1:00 pm: Lê tâm niệm - Phát tặng - cúng cơm

3:00 pm: Tụng kinh cầu nguyện

4:00-8:00 pm: Viếng Thăm

 

Chủ nhật, ngày 31 tháng 10 năm 2021

9:00 am: Cúng cơm - Đọc kinh

10:30-12:30 pm: Viếng Thăm

1:00 pm: Đọc kinh - Đọc tiểu sử, phát biểu, cảm tạ

3:00 pm: Hỏa táng

To plant a tree in memory of Do Van Duong, please click here.

 Service Program


Services

Funeral Service
Saturday
October 30, 2021

10:00 AM to 8:00 PM
Hennessey Valley Funeral Home
1315 N Pines Road
Spokane Valley, WA 99206

Funeral Service
Sunday
October 31, 2021

8:30 AM to 9:30 AM
Hennessey Valley Funeral Home
1315 N Pines Road
Spokane Valley, WA 99206

Video is available for this event


Funeral Service
Sunday
October 31, 2021

12:30 PM to 3:30 PM
Hennessey Valley Funeral Home
1315 N Pines Road
Spokane Valley, WA 99206

Video is available for this event


© 2021 Hennessey Valley Funeral Home & Crematory. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS & TA | Terms of Service | Privacy Policy